Hájíme práva a zájmy podnikatelů a živnostníků proti státu!

  • +420 777 038 047
  • podbcz

Seznam občanů / živnostníků

*Již 10860 občanů / živnostníků se k nám přidalo.
Jméno
Příjmení
Titul
Město
Profese
IČO

Andrej

Jelič

-

-

-

-

Karel

Fuller

-

-

-

13420054

Ester

Horneková

-

-

-

-

Marie

Zdvihalova

-

-

-

71033319

Lenka

Sowova

-

-

-

-

Šárka

Plíhalová

-

-

-

-

Radka

Střižíková

-

-

-

-

Michal

Nováček

-

-

-

01923978

Josef

Banýr

-

-

-

-

Barbora

Urbanová

-

Říčany

Manikérka

49499661

Jana

Studená

-

-

-

-

Libor

Žáček

-

-

-

-

Edita

Jelínkova

Ing.

-

ekonom

-

Jan

Cibulec

-

-

-

87341875

Ivo

Slezák

-

-

-

72461641

david

nečas

-

-

-

-

Vojtěch

Horňák

-

-

-

-

Jiří

Hladík

-

-

-

-

Jiří

Borsík

-

-

-

01613341

Martin

Kopačka

-

České Budějovice

-

7471402

*V seznamu jsou uvedené osoby, které souhlasily se zveřejněním svých údajů na stránkách.