Hájíme práva a zájmy podnikatelů a živnostníků proti státu!

  • +420 777 038 047
  • podbcz

Seznam občanů / živnostníků

*Již 9034 občanů / živnostníků se k nám přidalo.
Jméno
Příjmení
Titul
Město
Profese
IČO

Radka

Červenková

-

-

-

-

Lenka

Mišová

-

-

-

-

Miloš

Petrský

-

-

-

-

Barbora

Haluzová

-

-

-

-

Jiřina

Růžková

-

-

-

-

Zuzana

Černá

-

-

-

-

Petra

Mandlová

-

-

-

-

Petr

Šindelář

-

-

-

-

Ludvík

Šimon

-

-

-

-

Aleš

Novák

-

-

-

-

Karel

Kratochvíl

-

-

-

-

Vladimír

Tůma

PhDr.

Brno

-

-

Jan

Hejda

-

-

-

-

Filip

Miller

-

-

-

Miroslav

Dvořák

-

-

-

-

Vít

Dvořák

-

-

-

-

Ota

Janák

-

-

-

-

Svetlana

Dudareva

-

-

-

Ilona

Mencová

-

-

-

-

Rostislav

Crlík

-

-

-

13048327

*V seznamu jsou uvedené osoby, které souhlasily se zveřejněním svých údajů na stránkách.