Hájíme práva a zájmy podnikatelů a živnostníků proti státu!

  • +420 777 038 047
  • podbczZde je přehled zákonů, jimiž se zákonodárci zabývali od 29. 1. - 4. 2. 2021. Přílohou každé zprávy je rozbor citovaného zákona (včetně případných doprovodných materiálů), zpracovaný právníky advokátní kanceláře Škára & Partners a spolupracujícími kancelářemi. V případě pochybností či žádosti o doplnění neváhejte kontaktovat advokáty AK Škára & Partners na e-mailu: podpora@zakonyzavcas.cz.