Hájíme práva a zájmy podnikatelů a živnostníků proti státu!

  • +420 777 038 047
  • podbcz

 

Změny v zákonech: 13.-19. 11.2020

Zde je přehled zákonů, jimiž se zákonodárci zabývali od 13.do 19. listopadu 2020. Přílohou každé zprávy je rozbor citovaného zákona (včetněpřípadných doprovodných materiálů), zpracovaný právníky advokátní kanceláře Škára & Partners a spolupracujícími kancelářemi. V případě pochybností čižádosti o doplnění neváhejte kontaktovat právníky AK na e-mailu podpora@zakonyzavcas.cz