Hájíme práva a zájmy podnikatelů a živnostníků proti státu!

  • +420 777 038 047
  • podbcz

 

Výzva poslancům PSP ČR: Odmítněte další prodloužení nouzového stavu!

Podle sdělení v médiích se Vláda ČR opět chystá požádat o další prodloužení nouzového stavu. Protože nouzový stav v rukách této vlády vnímáme jako nástroj destrukce společnosti, předáváme vám tuto žádost o odmítnutí požadavku vlády.

Postulát:
Vláda zneužívá nouzový stav k tomu, aby manipulovala veřejností.
Vláda zneužívá nouzový stav k tomu, aby výběrově a bez opodstatnění mohla zavírat a vypínat části ekonomiky.
Vláda zneužívá nouzový stav k nekontrolovatelným nákupům a zakázkám.
Vláda zneužívá nouzový stav k diskriminaci a ostrakizaci těch médií, která jí nejdou na ruku.
Vláda zneužívá nouzový stav k zastírání vlastní neschopnosti řídit stát.
Prodlužováním nouzového stavu bude dále prohlubována společenská krize, dezinformovanost veřejnosti a devastace ekonomiky. Prodloužení nouzového stavu je nežádoucí.

Podnikatelské odbory žádají poslance PSPČR jménem českých podnikatelů a živnostníků, aby odmítli prodloužení nouzového stavu.

Podnikatelské odbory důrazně upozorňují především na to, že pomocí nouzového stavu vláda diskriminuje malé podnikání a některé obory podnikání, gastro, hotelnictví, kulturu a další, přímo likviduje. Je nutné, aby vláda začala řídit zemi ve prospěch občanů a s občany, tedy bez berličky nouzového stavu. Zatím vláda právě pomocí nouzového stavu dělá vše proti občanům a bez nich, bez ohledu na jejich názory a požadavky.

Podnikatelské odbory důrazně protestují proti dalšímu prodloužení nouzového stavu.

Žádáme poslance Parlamentu ČR, aby nepodpořili prodloužení nouzového stavu.

Před minulým prodloužením nouzového stavu jsme (7. 12. 2020) napsali: Živnostníci a podnikatelé mají právem obavy z dalších omezení, která jim znemožní pracovat a připraví je o zdroj příjmů. Přesně to se stalo a vláda bezohledně a svévolně nejprve omezila a nyní i zavřela provoz všech restaurací a hotelů.
Další prodloužení nouzového stavu dá vládě opět do rukou nekontrolovatelnou moc.

Podnikatelské odbory – Unie podnikatelských a živnostenských spolků, z. s. - mají už téměř 14 000 členů a po Hospodářské komoře jsou největším zástupcem podnikatelů v ČR. Vznikly v únoru 2017 a jejich hlavním cílem je obrana živnostníků a drobných podnikatelů před nežádoucími a neoprávněným zásahy státu do podnikání.

V Praze dne 18. 12. 2020

V zastoupení českých podnikatelů a živnostníků:

Radomil Bábek
předseda výboru Podnikatelských odborů

Kontakt:
Ing. Vanda Böhmová
tajemnice Podnikatelských odborů
Mobil: +420 604 750 443
E-mail: vanda.bohmova@podb.cz