Hájíme práva a zájmy podnikatelů a živnostníků proti státu!

  • +420 777 038 047
  • podbcz

 

Výzkum pro Podnikatelské odbory: „Koronavirus, ekonomika a společnost"

Naše členská firma, výzkumá agentura Inboox CZ, s.r.o. realizovala pro Podnikatelské odbory loni na jaře výzkum zaměřený na dopady tehdejší první vlny pandemie na ekonomicky aktivní populaci (26 - 65 let), vývoj příjmu zaměstnaných osob, jejich nákupní chování a také na nákupní chování firem. Vzhledem k tomu, že v dalších týdnech se snad díky vyšší míře proočkovanosti (i promořenosti) a s rostoucími teplotami stejně jako loni v době sběru dat (duben 2020) dočkáme postupného uvolňování restrikcí, věříme, že výsledky z podobné situace v loňském roce budou pro mnohé z Vás prakticky využitelné, abyste odhadli, jak rychle a za jakých podmínek se budou zákazníci ochotni vracet k obvyklému nákupnímu chování. Základní výsledky šetření jsou zpřístupněny zdarma, ke stažení ZDE. Případné hlubší analýzy např. přímo pro Váš segment i s detailním rozborem sociodemgrafickcýh znaků zákazníků, je možné si objednat přímo u zpracovatele šetření.

Kromě praktických výsledků a doporučení pro byznys obsahuje zpráva i zajímavá zjištění o postojích ekonomicky aktivních obyvatel ČR k nemoci samotné i k opatřením proti jejímu šíření, která do značné míry vyvrací různé mýty šířené určitými "odborníky" a politiky o většinové společnosti vášnivě volající po co nejpřísnějších zákazech, stejně jako o nezodpovědné mase zejména podnikatelů, kteří nerespektují a nedodržují žádná opatření.

Spolenčost Inboox pro Podnikatelské odbory aktuálně dokončuje další tematické šetření, tentokrát formou kvalitativnéch rozhovorů s ponikateli, manažery i zástupci tzv. ohrožených skupin, jejíž výstupy budeme v nejbližší době také publikovat. Můžete se těšit mj. na sumarizaci otázek, které podnikatelé typicky chtějí od politiků a odborníků vysvětlit, aby se mohli ztotožnit s přijatými opatřeními, resp. s jejich požadavky na další postup, pokud tyto otázy nebudou adekvátně zodpovězeny.