Hájíme práva a zájmy podnikatelů a živnostníků proti státu!

  • +420 777 038 047
  • podbcz

 

Každý den nám píšete dotazy a my se na ně snažíme odpovědět. Kontaktujeme příslušná ministerstva a úřady, abychom zjistili odpovědi na vaše dotazy. Zde uvádíme odpovědi na vaše nejčastější dotazy.

Je možné zároveň čerpat kompenzační bonus a dotaci COVID – Kultura 2?
Dle aktuálního návrhu tato kombinace bohužel není možná. Pokud tedy splňujete podmínky pro oba programy, musíte si vybrat pouze jeden.

Je možné zároveň čerpat kompenzační bonus a dotaci COVID – Nájemné 2?
Ano, tato kombinace je v současné době možná, jelikož nedochází ke kumulaci pomoc ve stejném kalendářním dnu. Rozhodným obdobím programu COVID – Nájemné jsou totiž měsíce červenec, srpen a září. Rozhodné období kompenzačního bonusu začíná 5. říjnem 2020.

Jak to vypadá s odpuštěním záloh na sociální a zdravotní pojištění?
V současné době není ze strany vlády vidět žádný zájem o odpuštění. Vláda jakýkoliv návrh na toto téma blokuje.

Vztahuje se na mě jako na průvodce kompenzační bonus?
Jen při velmi specifických podmínkách, například pokud jste přímo navázáni na provádění v uzavřeném muzeu, hradu, zámku. Pro průvodce připravuje Ministerstvo pro místní rozvoj program COVID – Cestovní ruch. Průvodci budou mít nárok na 40 tisíc Kč, respektive 50 tisíc Kč při splnění dodatečných podmínek.

Je možné zároveň čerpat kompenzační bonus a dotaci COVID – Cestovní ruch?
Dle aktuálního návrhu tato kombinace bohužel není možná. Pokud tedy splňujete podmínky pro oba programy, musíte si vybrat pouze jeden.

Pokud jako OSVČ zaměstnávám své zaměstnance, mohu zároveň čerpat kompenzační bonus pro sebe a program Antivirus na své zaměstnance?
Dle aktuálního návrhu to není v současné době možné.

Mohu žádat o kompenzační bonus v případě, že jsem zároveň zaměstnán na částečný úvazek?
Ano, dle aktuální návrhu to není problém, a to dokonce ani v případě, že jste zaměstnán na plný úvazek. Musíte však splňovat ostatní podmínky a činnost jako OSVČ pro Vás musí být dominantním zdrojem obživy - tzn. z ní pochází více než polovina Vašich příjmů.

Za jaké období mohu žádat o kompenzační bonus, pokud vlastním maloobchod či podnikám ve službách (například kadeřnice)?
Nárok na kompenzační bonus budete mít dle aktuálního návrhu ode dne uzavření maloobchodu a služeb, tedy od 22.10.2020

Jsem fotografem/reportérem, který dokumentuje kulturní akce. Mám nárok na dotaci COVID – Kultura 2?
Nikoliv. Program COVID – Kultura 2 je určen pro umělce, kterým vy v tomto případě nejste.

Kde mohu žádat o kompenzační bonus?
O kompenzační bonus bude možné žádat teprve potom, co projde legislativním procesem. Informace o způsobu podávání žádostí budou následovně na webu Finanční správy.

Mám nárok na kompenzační bonus, pokud jsem kvůli COVID-19 v karanténě?
Nikoliv, v této situaci nárok na kompenzační bonus nevzniká.