Hájíme práva a zájmy podnikatelů a živnostníků proti státu!

  • +420 777 038 047
  • podbcz

Stručná anatomie vládní pomoci

Pomoc má být rychlá, jednoduchá a transparentní. Slovo rychlá si lze představit tak, že pomoc přijde hned. Případně v řádu několika málo dnů. Jednoduchá, aby se v tom každý snadno zorientoval a vyznal. A transparentní, aby bylo na první pohled zřejmé, že je pomoc adresná, bez obezliček, pastiček a slepých uliček. Jak je na tom vládní pomoc podnikatelům v několika „speciálních programech"? Už samo množství, spletitost a nepřehlednost vládní covidové podpory napovídají, že rychlost, jednoduchost a transparentnost nejsou její silnou stránkou.

Pomoc jménem Antivirus
Naše společnost, píše podnikatel Petr (nebo Pavel či Marie, protože podobných příběhů jsou tisíce), podala žádost v programu Antivirus počátkem listopadu. V polovině prosince, poté co jsme museli dokládat např. i smlouvu s bankou o vedení firemního účtu (ačkoli úřady tyto informace mají), přišla odpověď. ZAMÍTNUTO! Důvodem bylo to, že žadatel nemůže být zároveň zaměstnavatelem i zaměstnancem. Vláda tedy vyřadila celou velkou skupinu těch, kdo jsou zaměstnanci svých společností. Příslušný úřad, jehož zaměstnanci jsou placeni z našich daní, si zřejmě neumí představit podnikatele v montérkách.

Pomoc jménem Covid (Covid půjčka I, II, nebo III, Covid Bus, Nájemné, Kultura atd.)
Naše společnost, píše podnikatelka Marie (nebo Pavel či Petr, protože podobných příběhů jsou tisíce), podala žádost v jednom z programů Covid na počátku listopadu. Odpověď přišla z ministerstva začátkem prosince. ZAMÍTNUTO! Důvodem bylo to, že žadatel neodpovídá okruhu oprávněných žadatelů o dotaci. Nejedná se totiž o pomoc, ale o půjčku, kterou poskytuje banka, ručí za ni stát a státu poskytla na tuto záruku peníze EU! Příslušné ministerstvo, jehož zaměstnanci jsou placeni z našich daní, totiž vypsalo tolik programů, půjček Covid apod., že je téměř nemožné se v nich zorientovat, a hlavně vyhovět těm často nesmyslným podmínkám. Že by právě to bylo účelem toho zmatku v podporách?

Pomoc jménem Kompenzační bonus
Jako živnostník, píše živnostník Pavel (nebo jiných deset tisíc živnostníků), jsem podal žádost o Kompenzační bonus počátkem listopadu. Po dvouměsíčním čekání přišlo na účet 15 000 korun. Z toho musím státu hned vrátit 5000Kč na sociální a zdravotní pojištění (skoro to vypadá jako lichva, ne?), zálohu na energie a nájem (10.000Kč), externí účetní (1.800Kč), telefon, internet, úvěry, půjčky, leasingy atd. Když všechno poplatím, jsem 30000Kč v mínusu a s dětmi hledáme nezasněženou louku, abychom se mohli napást.

Pomoc od vlády
Ministři Havlíček, Schillerová a Maláčová se prakticky denně střídají v TV a bombasticky sdělují, kolik miliard na pomoc podnikání posílají. Na druhé straně jsou desítky tisíc konkrétních živnostníků a drobných podnikatelů, kteří – ač jim vláda zakázala pracovat – žádnou pomoc nedostávají. Dokládají to ostatně i závěrečný účet Ministerstva financí za předchozí rok. Vláda slibovala pomoc ve výši 1 bilionu korun. Ve skutečnosti však byl vyplacen jen nepatrný zlomek této částky, konkrétně necelá desetina.

Vše je plné zmatků. Někomu se pomoc má měřit podle počtu židlí a sedadel, jinému podle metrů čtverečních, dalšímu počtu zaměstnanců. Na ty, kteří zaměstnance nemají, (stejně jako na ty bez provozovny) se úplně zapomnělo. A vše je vyřizováno na desítkách míst, které spolu vzájemně nekomunikují. Komplikované formuláře prý nestačí zpracovat současní úředníci, a tak stát přijímá stovky dalších. Na podnikatele, kteří měli štěstí a pomoc si doslova vydupali ze země, stát posílá kontroly, jejichž jediným cílem je udělit pokutu a požadovat navíc vrácení peněz, které jako pomoc přišly.

S jistotou můžeme tvrdit, že vládní pomoc není rychlá, jednoduchá a transparentní. Tak naše vláda jednat nechce, protože by se mohlo ukázat, že nevyplácí takovou podporu, jakou se chlubí.

Podnikatelské odbory vyzývají vládu opakovaně, aby přijala řešení transparentní a jednouché, aby jednala rychle. Vyzýváme vládu, aby pomoc postiženým podnikatelům vyplácela podle obratu za stejné období roku 2019 a nově podnikajícím subjektům nabídla adekvátní poměr. Veškerá data stát má k dispozici na Finančních úřadech, v daňových přiznáních. Vše by vyřídilo pár set úředníků během několika málo dnů (a FS jich má 15000!). Vyzýváme Vládu ČR, aby s námi dohodla výši procenta obratu, podle které má být podpora vyplácena. K tomu Podnikatelské odbory vyzvaly vládu, to by znamenalo spravedlivou pomoc pro všechny. Proč to Babiš, Havlíček a Schillerová odmítají? Proč nechtějí jednat rychle, jednoduše a transparentně? Vypadá to, že proto, aby jim nikdo nekoukal pod prsty, abychom neměli přehled o tom, kam naše peníze tečou.

Radomil Bábek
Podnikatelské odbory

Článek byl napsán pro Forum24