Hájíme práva a zájmy podnikatelů a živnostníků proti státu!

  • +420 777 038 047
  • podbcz

 

Stanovisko Podnikatelských odborů k odměnám pro šéfy Státní správy hmotných rezerv.

Z cizího krev neteče

Radomil Bábek: Štědrá odměna, kterou rozdal ministr Havlíček úředníkům, je cynický výsměch občanům.

Podnikatelské odbory důrazně protestují proti vyplácení stotisícových odměn úředníkům v době krize. Navíc je zcela nepřijatelné, aby vše ministr Havlíček zdůvodňoval bojem proti pandemii, na kterém se měli úředníci podílet mimo jiné tím, že se aktivně účastnili jednání Ústředního krizového štábu a připravovali podklady pro jednání Bezpečnostní rady státu.

„Pan Havlíček si asi řekl, že z cizího krev neteče. Vzal prostě peníze z našich daní, zapomněl na to, že je pouhým dočasně pověřeným správcem a rozdělil milion korun mezi šéfa státních rezerv a jeho dva zástupce. Jeho zdůvodnění, že dělali dobře svou práci, je přitom v přímém rozporu s nálezem NKÚ, který potvrdil selhání státu v době pandemie. Rozum zůstává stát nad tím, že někdo za nekvalitně odvedenou práci, za kterou bere nemalý plat, dostává navíc stotisícové bonusy," říká předseda Podnikatelských odborů Radomil Bábek.

Podnikatelské odbory požadují okamžité zveřejnění, jakou konkrétní práci navíc dotyční úředníci odvedli a za co konkrétně byla každá jednotlivá odměna udělena. Ze zprávy NKÚ je totiž patrné, že stát přípravu na pandemii podcenil. Stát selhal jak v přípravě na krizi, tak v nákupu zdravotnických pomůcek a materiálu, včetně jejich distribuce. Vzniká tak oprávněná obava, že udělením odměn ministr Havlíček obchází nejen zákoník práce, ale porušuje i pravidla řádného hospodaření se svěřenými prostředky.

„Je zřejmé, že všichni živnostníci a podnikatelé, včetně například samoživitelek, kteří mají zakázáno pracovat a několik měsíců čekají na slibovanou pomoc, jsou panu Havlíčkovi lhostejní. Prvořadé je pro něj rozdat odměny loajálním úředníkům. Je to vlastně výsměch všem občanům, kteří přes den nesmí odjet mimo okres a večer nesmí dokonce ani ven z domu," uzavírá Radomil Bábek.

Podnikatelské odbory – Unie podnikatelských a živnostenských spolků, z. s. - mají téměř 15 000 členů a jsou druhým největším zástupcem podnikatelů v ČR. Vznikly v únoru 2017 a jejich hlavním cílem je obrana živnostníků a drobných podnikatelů před nežádoucími a neoprávněným zásahy státu do podnikání.