Hájíme práva a zájmy podnikatelů a živnostníků proti státu!

  • +420 777 038 047
  • podbcz

Stanovisko Podnikatelských odborů k nehoráznému vyjádření Bohumíra Dufka

10. 11. 2020

Radomil Bábek: Soudruhu Bohumíre Dufku, spletl jste si datum. Vítězný únor je už v propadlišti dějin.

„Volá-li představitel zaměstnanců, v tomto případě šéf Asociace samostatných odborů Bohumír Dufek, po krachu živnostníků a malých firem, znamená to jediné. Stýská se mu po násilné kolektivizaci a době, kdy se měli proletáři všech zemí spojovat. Možná by si před tím, než začne vzpomínat na zářné zítřky, měl vzpomenout, kam jeho rodná strana a socialismus dovedly naši zemi," říká předseda Podnikatelských odborů Radomil Bábek.

Podnikatelské odbory připomínají, že OSVČ (živnostníci) a malé a střední firmy jsou největším zaměstnavatelem v ČR. Živnostníci, malé a střední firmy generují přes polovinu našeho HDP a podílejí se na více než polovině exportu. A služby, které by nechal Bohumír Dufek zkrachovat, se na HDP podílí nejméně 60 %, přičemž právě služby jsou doménou živnostníků a malých firem.

Ve všech vyspělých státech jsou to právě živnostníci a malé firmy, kdo je hybatelem ekonomického i společenského rozvoje. Právě oni jsou hlavním zdrojem nových pracovních míst. Kde se daří drobným živnostníkům, je nižší nezaměstnanost, jsou obecně vyšší příjmy a zvyšuje se celková životní úroveň všech občanů.

„Přeje-li si někdo krach živnostníků a malých firem, nemyslí to s nikým z nás, ani s naší budoucností, dobře. Pan Dufek jen oprášil stará heslo, která si zřejmě v minulém režimu osvojil. Na sklonku roku 2020 panu Dufkovi chci vzkázat, že socialismus odmítáme a chceme svobodně žít a svobodně podnikat. Což je něco, co on asi nemůže pochopit," uzavírá Radomil Bábek.

Podnikatelské odbory – Unie podnikatelských a živnostenských spolků, z. s. - mají více než 11 000 členů a po Hospodářské komoře jsou největším zástupcem podnikatelů v ČR. Vznikly v únoru 2017 a jejich hlavním cílem je obrana živnostníků a drobných podnikatelů před nežádoucími a neoprávněným zásahy státu do podnikání.