Hájíme práva a zájmy podnikatelů a živnostníků proti státu!

  • +420 777 038 047
  • podbcz

 

Bábek (Podnikatelské odbory): Raději pozdě než nikdy. Je dobře, že se konečně probudily i další podnikatelské spolky.

Stanovisko Podnikatelských odborů k návrhu odškodnit živnostníky a drobné podnikatele

„Sice to trvalo skoro měsíc, ale jsme rádi, že se konečně probudila i Hospodářská komora a Svaz obchodu a cestovního ruchu. Oba spolky se přidaly k našemu tlaku na vládu a požadují pomoc nejen pro velké podniky, ale i pro živnostníky a drobné podnikatele," říká předseda Podnikatelských odborů Radomil Bábek. Podle něho je to sice nepochopitelně pozdě, ale tento tlak celého podnikatelského sektoru by mohl přinést konkrétní ovoce. Tedy přímou pomoc všem živnostníkům a drobným podnikatelům, které vláda poškodila, když jim hloupě zavřela provozovny a krámky a znemožnila pracovat.

Podnikatelské odbory požadují odškodnění všech postižených oborů dlouhodobě. Již 1. 12. předaly Podnikatelské odbory vládě Výzvu, ve které je přesně specifikováno řešení (více např zde). Inspirací a vzorem byl rakouský, či německý model, kde je odškodnění poškozených firem a živností vypočítáno jako 80% z obratu stejného období (měsíce) předchozího roku. Vítáme, že se k tomuto požadavku Podnikatelských odborů nyní připojily další profesní organizace, konkrétně Hospodářská komora ČR a Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR.

„Zdá se, že zvítězil zdravý rozum. Někdo by řekl, že je to pozdě, ale my říkáme, že raději pozdě než nikdy," říká předseda Podnikatelských odborů Radomil Bábek o prozření HK ČR a SOCR. Podle něho to teď vypadá, že se představitelé profesních organizací postaví za všechny podnikatele. Bez rozdílu zda se jedná o živnostníka, či podnik s miliardovým obratem. Zatím spíše kolaborovali s ministry, kteří jakékoli odškodnění striktně odmítali. „Chceme věřit tomu, že čelní představitelé obou profesních organizací nezmění svůj postoj a budou, třeba v rámci tripartity, bojovat za práva všech poškozených podnikatelů," doplňuje Bábek.

Podnikatelské odbory – Unie podnikatelských a živnostenských spolků, z. s. - mají 14 000 členů a po Hospodářské komoře jsou největším zástupcem podnikatelů v ČR. Vznikly v únoru 2017 a jejich hlavním cílem je obrana živnostníků a drobných podnikatelů před nežádoucími a neoprávněným zásahy státu do podnikání.