Hájíme práva a zájmy podnikatelů a živnostníků proti státu!

  • +420 777 038 047
  • podbcz

 

Prohlášení Podnikatelských odborů: Výzva vládě ČR

Opatření vlády dopadají velmi tvrdě na živnostníky a malé podnikatele. Vláda vydání tzv. liberačního balíčku udělala jen líbivé gesto, proto Podnikatelské odbory poslaly vládě pořžadavky na opatření, která ochrání existenci živnostníků a malých podnikatelů.

Text prohlášení jsme poslali osobně premiérovi vlády, panu Babišovi, i všem ministrům vlády ČR. Zároveň jsme Prohlášení Podnikatelských odborů poskytli všem poslancům a senátorům Parlamentu ČR.

Prohlášení Podnikatelských odborů jsme také rozeslali mediím a požádali je o zveřejnění, aby se i malí podnikatelé a živnostníci dozvěděli, že v tom nejsou sami a že jsou snahy, jak je ochránit.

Celé prohlášení zde.