Hájíme práva a zájmy podnikatelů a živnostníků proti státu!

  • +420 777 038 047
  • podbcz

 

Otevřený dopis ministru obrany ČR Lubomíru Metnarovi

Vážený pane ministře,

dne 23. 11. 2020 jste v pořadu České televize Události, komentáře na dotaz moderátorky uvedl, že zatímco v supermarketech a hypermarketech k přenosu nákazy nedocházelo, v malých obchodech ano. Tento svůj výrok jste navíc podpořil tvrzením o existenci analýz a prezentací, které Vám byly opakovaně předkládány jako podklad pro Vaše tvrzení a rozhodování.


Jste jediný, kdo takto explicitně označil živnostníky a drobné podnikatele za původce a šiřitele onemocnění COVID-19 v zemi. Protože jako vrcholný ústavní činitel jistě dodržujete Ústavu ČR, chápete, že takové tvrzení je závažným obviněním jedné konkrétní skupiny občanů ČR. Krátce před listopadem 1989 jste podobný slib věrnosti dal Československé socialistické republice a jako člen Pohotovostního pluku Veřejné bezpečnosti bránil socialistické zřízení před „nekalými živly", proto doufáme, že pro vás nejsou nyní podnikatelé a živnostníci takovými „nekalými živly" a že máte pro svoje tvrzení konkrétní a nevyvratitelné důkazy.


Opatření, která jste osobně schválil, se dotýkají stovek tisíc živnostníků a drobných podnikatelů, kterým je znemožněno podnikat. Je tak ohrožena nejen jejich práce, ale i životní podmínky jejich rodin. Kroky s takto vážnými důsledky nelze činit bez řádného zdůvodnění, vysvětlení a doložení jejich příčin. Proto Vás ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím žádáme o okamžité zpřístupnění zmíněných analýz a prezentací, včetně veškerých souvisejících dat, informaci a podkladů. Zároveň Vás ve smyslu výše uvedeného zákona žádáme o zveřejnění autorů těchto analýz, data, kdy byly předkládány a schvalovány, a jmen jejich objednatelů.

Vzhledem k veřejnému zájmu zasíláme stejnou žádost i Úřadu vlády, Bezpečnostní radě státu a Radě vlády pro zdravotní rizika. Stejnou žádost zasíláme i Ministerstvu zdravotnictví a Ústavu zdravotnických informací a statistiky, protože z jejich veřejně dostupných dat žádná informace o tom, že k nákaze dochází v malých obchodech a nikoli v hypermarketech, nevyplývá.


Radomil Bábek
předseda výboru
Podnikatelské odbory – Unie podnikatelských a živnostenských spolků, z. s.,

Na vědomí:
poslanci a senátoři Parlamentu ČR
média