Hájíme práva a zájmy podnikatelů a živnostníků proti státu!

  • +420 777 038 047
  • podbcz

 

Podnikatelské odbory zastoupené Radomilem Bábkem, jednaly 23. 9. 2020 s ministryní Janou Maláčovou a GŘ ÚP Viktorem Najmonem. Pan Bábek jednání popsal a komentoval takto: „Byl jsem mile překvapen věcným přístupem obou vysokých úředníků. Je zřejmé, že pokud nejsou přítomny kamery a není třeba dělat politiku, dá se jednat racionálně."

K jednání s MPSV a k předložení požadavků nás vede znalost stavu podnikatelského prostředí. Malé firmy a živnostníci vyčerpali svoje rezervy a podzim a zima 2020/2021 budou rozhodujícím obdobím pro jejich přežití. Je nutné, aby vláda vzala tento fakt na vědomí a brala na situaci malých podnikatelů ohledy. Oni sami si svoje těžkosti nezavinili.

Podnikatelské odbory předem poslaly MPSV žádost s čtyřmi body, o kterých se jednalo.

K požadavku prodloužení odpuštění záloh sociálního a zdravotního pojištění živnostníkům a malým firmám, řekla paní ministryně, že dobíhá změna zákona a institut odpuštění tedy končí. Pro nás zásadní bylo její vyjádření, že „v tuto chvíli nezvažujeme, že bychom k tomu znovu přistoupili, protože zde není objektivní důvod" (konec citace).
Podnikatelské odbory naopak vidí jasné věcné důvody pro to, aby znovu bylo k odpuštění záloh odvodů přistoupeno. Tvrdíme, že za prvé, živnostníci ještě ani zdaleka nepřekonali krizi jejich podnikání zaviněnou jarním vypnutím ekonomiky, vyčerpali rezervy a jejich situace není lepší, ba často je horší než na jaře, a za druhé, vláda přijímá stále tvrdší opatření na ochranu zdraví občanů, což se samozřejmě odráží i na provozu živností a malých firem, ale přitom se k drobným podnikatelům staví, jako když se nic se neděje.
Podnikatelské odbory budou dál vyvíjet snahu, aby mohli živnostníci a malé firmy čerpat tuto úlevu.

Dalším bodem jednání byly kontroly příjemců podpory z programu Antivirus.
Paní Maláčová řekla, že ÚP plní jen legislativní povinnosti a že se snaží, aby kontroly byly přátelštější ke kontrolovaným poplatníkům. GŘ ÚP pan Najmon pak řekl, že podle něj nejsou kontroly pro kontrolované subjekty nadmíru zatěžující, protože „nejdou nad běžný rámec dokumentace, kterou má ostatně firma jistě k dispozici ve svém systému".
Radomil Bábek se s GŘ V. Najmonem dohodl na další spolupráci na tomto tématu, protože Podnikatelské odbory jsou nadále přesvědčeny, že pro většinu malých zaměstnavatelů je rozsah a způsob vedení těchto kontrol nadmíru zatěžující. Navíc chceme dosáhnout toho, aby ÚP přestal pokutovat drobné chyby, kterých se malí zaměstnavatelé snadno mohou dopustit.

Požadavek Podnikatelských odborů vrátit podmínky OČR k podobě z jarní krize (do 13 let dítěte, po celou dobu, kdy dítě musí být doma a 80 % ze mzdy) se shoduje s postojem MPSV. Paní Maláčová se snaží tyto podmínky ve vládě prosadit, ale zatím tomu brání premiér Babiš a ministryně Schillerová.
Podnikatelské odbory oceňují postoj ministryně Maláčové a budeme její snahu podporovat.

Podnikatelské odbory přednesly i požadavek změnit podmínky čerpání dotací na vzdělávání zaměstnanců z výzev 79, 97 a 110, jichž je MPSV poskytovatelem. Paní ministryně i tento požadavek podpořila a předseda Bábek o tom již dál jedná s náměstkyní ministryně. Podnikatelské odbory podpoří jednání MPSV s EK argumenty a příklady z praxe.

Podnikatelské odbory