Hájíme práva a zájmy podnikatelů a živnostníků proti státu!

  • +420 777 038 047
  • podbcz

 

Vypnutí ekonomiky vládou, jako důsledek koronavirové krize, přineslo malému podnikání extrémní potíže. Vše má velkou setrvačnost, proto se dopady vládních opatření na mnoha firmách a živnostnících teprve začínají projevovat.

Živnostníci a malé firmy vyčerpali svoje rezervy a podzim a zima 2020/2021 budou rozhodujícím obdobím pro jejich přežití. Je nutné, aby vláda vzala tento fakt na vědomí a brala na situaci malých podnikatelů ohledy. Oni sami si svoje těžkosti nezavinili.

V současné době, na začátku září, začíná vláda opět vyhlašovat různá ochranná opatření a avízuje tzv. druhou vlnu covidu. A zatímco společnost se má chránit, občané mají být obezřetní a vláda přichází s různými omezeními, pro živnostníky a malé podnikatele má naopak vláda „návrat k normálu", jako by se nic nedělo. Děje se a hrozba krachu a zadlužení je pro malé firmy a živnostníky po posledních krocích vlády stále reálnější.

Je nutné zachránit českou ekonomiku, je nutné ochránit existenci malých firem a živnostníků. Proto Podnikatelské odbory, jako zástupce českých podnikatelů a živnostníků, předkládají Ministerstvu financí, jmenovitě ministryni paní Schillerové, a jejím prostřednictví, jako místopředsedkyně vlády i vládě, svoje návrhy a požadavky.

Žádáme:
1. Odpustit malým firmám a živnostníkům do konce roku odvody z mezd
2. Kompenzovat jednoduše a snadno ztráty malým podnikatelům a živnostníkům
3. Zrušit EET

Splnění těchto tří požadavků výrazně pozitivně ovlivní situaci malých firem a živnostníků.
1. Odpuštění odvodů z mezd malým firmám a živnostníkům do konce roku
Toto opatření se ukázalo být efektivním a podnikatelé a živnostníci je ocenili. Jejich těžká situace však nekončí, naopak, zdá se, že nabývá na intenzitě, ale opatření (odpuštění odvodů) skončilo. Pro živnostníky je placení záloh a pro malé zaměstnavatele placení odvodů za zaměstnance nemalým výdajem, na který často v této době nemají.
Žádáme tedy vládu, aby opatření platné po tři předchozí měsíce prolongovala, a to alespoň do konce roku 2020.

2. Kompenzace ztrát vzniklých v důsledku vládních opatření v době koronakrize.
Mnoho českých firem se potácí na hraně krachu. Vládní opatření z minulých měsíců vystavila jejich podnikání stopku, takže se nyní obtížně odrážejí ode dna. Řešením je požadovat od státu odškodnění – jde o zákonný nárok, na který mají podnikatelé právo. V minulých měsících však vyjadřování ministerstva financí vzbuzovalo pochybnosti, zda chce stát této své povinnosti dostát. Proto nyní žádáme vládu,
aby se ke kompenzacím postavila aktivně a aby připravila jednoduchý systém prokazování
a vyplácení kompenzací.

3. Pozastavení EET.
Vláda správně již v březnu 2012 vyhodnotila elektronickou evidenci tržeb jako zátěž pro malé podnikatele a živnostníky. Všichni ocenili, že vláda přistoupila k této věci pragmaticky a odsunula spuštění 3. a 4. vlny z března 2020 na leden 2021, a zároveň pozastavila fungování EET i pro subjekty z 1. a 2. vlny do téhož data. Ukazuje se však, že situace povinných subjektů je stejná a pro mnohé naopak horší. Proto je nutné odsunout EET ještě dále.
Žádáme vládu, aby prodloužila toto opatření alespoň do léta 2021, aby odsunula spuštění 3. a 4. vlny EET (pro živnostníky ve službách, jako jsou kadeřnice, kosmetičky, maséři, či pro řemeslníky) a pozastavila i fungování EET pro subjekty z 1. a 2. vlny.

V Praze dne 8. 9. 2020

Za Podnikatelské odbory:

Radomil Bábek, předseda výboru