Hájíme práva a zájmy podnikatelů a živnostníků proti státu!

  • +420 777 038 047
  • podbcz

 

Malí a střední podnikatelé za chyby tvrdě platí, nad podvody Agrofertu stát zavírá oči

26. 11. 2019

Stát se chová velmi rozdílně k obřím firmám a k malým a středním podnikatelům. Například nad podvodným jednáním firem Agrofertu stát zavírá oči a jejich účelové a úmyslné prohřešky trestá, když už není zbytí, jen tak mírně, že je to až směšné. Drobní podnikatelé a živnostníci naopak za malé, neúmyslné chyby platí vysokými pokutami, upozorňují Podnikatelské odbory.

Jako příklad slouží případ dvou firem z koncernu Agrofert, které využívaly pozemky po lidech, kteří zemřeli, byť Agrofertu nepatřily, ani je neměl v nájmu. Holding Andreje Babiše, nyní formálně uložený ve svěřeneckém fondu, tedy hospodaří na cizích pozemcích. A nejen hospodaří, ale dokonce na ně pobírá i dotace! Kdyby to novináři nezjistili, prošlo by toto jednání nepochybně bez povšimnutí. Za bezdůvodné obohacení ale nakonec jedna z firem zaplatila 1 052 korun a druhá 1 585 korun. Přičemž obě firmy pobírají na plochy, které obhospodařují, mezi nimi i ty cizí, dotaci v celkové výši nad deset milionů korun.

Podle Podnikatelských odborů je výše udělené pokuty za podvodné jednání směšná. Jako výsměch právu se jeví především v porovnání s pokutami, které dostávají živnostníci a malí podnikatelé za bagatelní prohřešky, které, na rozdíl od Agrofertu k žádnému obohacení nevedly. Ilustrovat bychom to mohli na tisících případů, kdy podnikatelé dostali tisícové pokuty jen za to, že nevyvěsili oznámení o elektronické evidenci tržeb. Další tisíce podnikatelů dostali desetitisícové pokuty jen za to, že nevydali účtenku. A vrcholem pak je případ, kdy podnikatel, kterému za měsíc květen nevznikla povinnost podat kontrolní hlášení, protože tento měsíc žádné faktury nevystavil, a nárok na odpočet DPH v květnu tedy neuplatnil. Správce daně mu zaslal do datové schránky výzvu k podání kontrolního hlášení. Protože podnikatel byl přesvědčen, že pokud tuto povinnost nemá, nemůže kontrolní hlášení poslat, výzvu ignoroval. Další měsíc mu přišel platební výměr na pokutu ve výši 50 000 korun, protože na výzvu správce daně nepodal nulové kontrolní hlášení.

„Je nehorázné, jak stát přivírá oči nad podvody v holdingu Agrofert, které vedly k neoprávněnému získání dotace, viz Čapí hnízdo, nebo k jinému obohacení či snížení daně. A je stejně nehorázné, jak se stát nepřátelsky chová k malým podnikatelům a živnostníkům. Ty trestá za malicherná zpoždění nebo chyby, které nikoho nepoškodily," říká Radomil Bábek, předseda výboru Podnikatelských odborů, a pokračuje v tvrdé kritice: "Stát se stal již zjevným nepřítelem drobného podnikání. Babišovi politici a úředníci vymýšlejí, čím by ještě podnikání ztížili a zkomplikovali. Zajímá je jen to, co by podnikatelům ještě zdanili a za co by mohli inkasovat pokuty. Neumí hospodařit, mrhají našimi penězi za nesmyslné slevy a státní zakázky, a tak z nás chtějí vymáčknout co nejvíce. Podnikatelské odbory se tomu budou bránit, budeme hájit práva a zájmy podnikatelů a živnostníků proti zvůli státu."


Radomil Bábek
předseda výboru Podnikatelských odborů