Hájíme práva a zájmy podnikatelů a živnostníků proti státu!

  • +420 777 038 047
  • podbcz

 

Dotace na nájemné podnikatelům (COVID –NÁJEM)? Naše peníze zahraničním kolosům.

Podnikatelské odbory: Skrytá pomoc obchodním řetězcům a obchodním centrům, další trik, jak nechat malé firmy bez pomoci.

Ministr Havlíček veřejně informoval o záměru pomoci podnikání a uhradit alespoň polovinu nájmů ohroženým firmám. Takový záměr jsme přijali soceněním a těšili jsme se, že snad konečně vláda začne zachraňovat české podnikání. Podnikatelské odbory namítaly, že není možné podmiňovat podporu jednoho podnikatele tím, že mu druhý podnikatel sleví. Přesvědčili jsme se, že to je možné, pokud jsou vzáměru skryté jiné zájmy. Zase nás doběhli!

Dotace na nájmy je skrytě připravována pro nadnárodní firmy, pro kapitálově silné majitele obchodních center a pro obchodní řetězce.Není náhodou, že vpřípravě se sMPO angažovali Svaz průmyslu a neexistující(!) organizace Asociace obchodních center. Malé firmy a živnostníci jsou jen zástěrkou, a pokud bude dotační program COVID –NÁJEM přijat vnavržené podobě, jejich podíl na alokované částce bude nicotný.

Faleš a chytráctví jsou pro tuto vládu charakteristické. Ti, kteří by měli spravovat zemi, neumí jednat čestně a otevřeně, jen intrikují a manipulují. Vkaždém opatření „pro podnikání" musíme vždy pozorně hledat ty skryté pasti. Je to ubíjející a především deprimující. Jací lidé to spravují tuto zemi? Jaké jsou jejich skutečné cíle a jaký je jejich morální profil?

Podnikatelské odbory revidují návrh dotačního programu COVID –NÁJEM tak, aby byl pomocí malým a středním firmám a živnostníkům. Vpondělí 11. 5. 2020 předáme upravený návrh ministru Havlíčkovi a jeho lidem.

Radomil Bábek
předseda výboru