Hájíme práva a zájmy podnikatelů a živnostníků proti státu!

  • +420 777 038 047
  • podbcz

 

Jaké jsou podle Vás kvality a historický odkaz českého byznysu, české ekonomiky, kterým je možné se inspirovat, na který by bylo hodno navázat?

Česká republika je dnes nejprůmyslovější zemí Evropy, a to zásluhou právě této tradice. Důsledkem toho je, že máme dostatek kvalifikovaných lidí, vybavených technickými dovednostmi a myšlením či schopností kreativně řešit technické problémy. Na první pohled by se zdálo, že to musí být naší konkurenční výhodou. Bohužel, tyto přednosti se staly zároveň naší slabinou. Do ČR přišlo velké množství zahraničních firem, které si tady, i s finanční podporou českých vlád, vytvořily levnou výrobnu a montovnu s vysoce kvalifikovanou pracovní silou. A tak nositelem podnikatelské a průmyslové tradice jsou české malé a střední firmy, které nesou inovativní a technický potenciál. Bohužel, bez podpory českého státu.

A co je podle Vás do další stovky třeba učinit, aby naše ekonomika, naše podniky, byly konkurenceschopné?

Je třeba vytvořit takové podmínky, aby přidaná hodnota, vytvořená u nás také u nás zůstávala. Je nutné zamezit tomu, aby zahraniční firemní centrály vysávaly své české filiálky prostřednictvím fiktivních služeb. Český stát musí skončit s tzv. investičními pobídkami, které podporují téměř výhradně rozvoj a konkurenceschopnost velkých zahraničních firem, a to v neprospěch českých středních a malých firem.

Co byste českému byznysovému prostředí popřáli do další stovky?

Českému podnikání přeji politiky, kteří je budou podporovat, malý stát, který nebude podnikatele zatěžovat zbytečnou byrokracií, a především státní správu, která se bude k podnikatelům chovat s respektem. Všechno ostatní už dokážou čeští podnikatelé sami.